Gestel maakt een potje van parkeren in het centrum

Dat was afgelopen week de kop van een artikel in het Brabants Dagblad. Bij de Raad van State ging het vorige week eindelijk over het exploitatieplan en het parkeren in het centrum in relatie tot de Raadskamer. Het ging over de hoeveelheid parkeerplaatsen die in het centrum  van de kern Gestel nodig zijn. Frans den Otter van De Gestelse Coalitie vindt het jammer dat hij als gemeenteraadslid de informatie over de zitting in de krant moest lezen: “Al eerder hebben wij als De Gestelse Coalitie vragen gesteld over het parkeerprobleem in het centrum. Een onafhankelijk bureau heeft toen onderzocht dat er niet genoeg parkeerplaatsen waren voor de toekomst. Ook nu blijken er grote vraagtekens te zijn bij het aantal parkeerplaatsen in relatie tot de  parkeerbehoefte in het centrum. Laten we hopen dat er in de toekomst in en nabij het centrum voldoende parkeerplaatsen komen voor het winkelend publiek en de bewoners.”

Raadskamer

“Ook is het bijzonder,” gaat Den Otter verder, “dat er bij de ontwikkelaar niet is aangedrongen om de vereiste parkeerplaatsen te realiseren  onder de Raadskamer als gevolg van de parkeerbehoefte van de Raadskamer. Voor wat betreft de verkoop  van de Raadskamer heeft de ontwikkelaar een grondprijs bedongen die ver onder de marktprijs ligt die voor het centrum geldt. Op onze vragen in de gemeenteraad kregen wij als antwoord dat een prijsvraag die verbonden was aan de Raadskamer ertoe heeft geleid dat er geen 1850 euro maar slechts 800 euro als prijs per m2 gerealiseerd is.

Er is zo toch een gat van ongeveer twee miljoen euro, geld dat de gemeente misloopt. Een erg dure prijsvraag.”

Kopers zijn de dupe

Den Otter vindt het jammer dat het zo gelopen is. “Door alle perikelen die de Raadskamer teweeg heeft gebracht, zijn er alleen maar verliezers. Vooral de kopers van de Raadskamer zijn de dupe en die moeten maar afwachten wat de financiële gevolgen zijn. Maar ook de ondernemers en de inwoners van Gestel zijn benadeeld. Laten we hopen dat er snel een eind komt aan de onzekerheid van de Raadskamer en de parkeerproblemen in het centrum. Een mooi en functioneel  centrum  heeft behoefte aan voldoende parkeerplaatsen. Laten we hopen dat er snel voor alle partijen een oplossing komt en dat we verder kunnen met ons mooie centrum.”

Related Posts