De Gestelse Coalitie stemt tegen de begroting

Afgelopen donderdag werd tijdens de raadsvergadering de begroting vastgesteld. De Gestelse Coalitie stemde tegen deze begroting. Een van de redenen om tegen te stemmen was de voorgestelde extra OZB-verhoging. Een alleszins redelijke verhoging, zo stelt het college, omdat zij erin geslaagd zijn om het voorzieningenniveau in onze dorpen grotendeels op peil te houden. En daar mogen de inwoners dan ook best wel wat voor betalen, aldus het college. Maar ze vergeten dat onze inwoners voor diezelfde voorzieningen een paar jaar geleden nog een stuk minder betaalden. De OZB-tarieven voor woningen liggen intussen ruim boven het landelijk gemiddelde. En tegelijkertijd kiest het college ervoor om de OZB voor niet woningen niet te verhogen. En dat terwijl die tarieven juist nog een stuk onder het landelijk gemiddelde liggen. Keuzes die wij niet kunnen uitleggen aan onze inwoners. Net zoals wij ook niet kunnen uitleggen dat we in deze tijd van bezuinigingen wel gewoon 3 miljoen uitgeven aan het Mercuriusplein in Berlicum. Waar er op andere investeringen 10 of zelfs 20% wordt gekort, is dat bij het Mercuriusplein volgens dit college niet nodig. Daar verlengen ze gewoon de afschrijvingstermijn, zodat er zelfs nog ruimte is om een fontein van maar liefst 3 ton te realiseren. De Gestelse Coalitie vindt dat onbegrijpelijk in een tijd, waarin we aan de andere kant 6,5 ton moeten bezuinigen op onder andere de WMO en de jeugdzorg. Reden dus om tegen de begroting te stemmen.

Fractievoorzitter Yvonne Matthijsse: “Onbegrijpelijk dat we in deze tijden 3 miljoen uitgeven aan een plein”

Related Posts