De Gestelse Coalitie over de “Raadskamer”

Gemeente moet zich maximaal inspannen om tot een oplossing te komen

SINT-MICHIELSGESTEL –Hoe een bezwaarmaker de bouw in centrum Sint-Michielsgestel stillegt”. De meesten van jullie hebben dit artikel in het Brabants Dagblad van 18 mei vast wel meegekregen. Momenteel is dit in Sint-Michielsgestel, naast corona, het gesprek van de dag. De vraag is dan ook: “Hoe zit het nu eigenlijk”?

Bestemmingsplannen worden door de gemeenteraad vastgesteld. De verdere uitwerking daarvan is een bevoegdheid van het college (burgemeester en wethouders). Het college legt bij de aanbesteding door middel van een zogeheten bidbook, de uitgangspunten vast waaraan een ontwerp moet voldoen. Ontwikkelaars dienen daarna hun plannen in en het college maakt een keuze. Zo is het ook gegaan bij de ontwikkeling van het Centrumplan. Het bestemmingsplan is in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Later zijn de plannen per onderdeel verder uitgewerkt en aanbesteed. 

Bij de aanbesteding voor de bouw van de “Raadskamer” is het college in zee gegaan met projectontwikkelaar Van Wanrooij. In het plan van Van Wanrooij zijn geen sociale huurwoningen opgenomen. En dat terwijl de afspraak met Brabant Wonen toch ooit was dat er in het centrum 50 sociale huurwoningen zouden komen. 25 daarvan zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd in het Dommelsch Huys, maar het college heeft in overleg met Brabant Wonen besloten om de overige 25 woningen elders te realiseren. Een gemiste kans! En een buitenkans voor de ontwikkelaar, want die kan zo meer verdienen. Ook al omdat er geen ondergrondse parkeerkelder komt, zoals bij De Brenthof en Dommelstaete, maar parkeerplaatsen op het maaiveld.

En omdat het plan op onderdelen blijkbaar toch weer afwijkt van het bestemmingsplan, heeft de gemeente Sint-Michielsgestel  opnieuw “ruimte gegeven” voor bezwaar waardoor kopers en toekomstige huurders van de “Raadskamer” nu in onzekerheid leven. 

In de Raadsinformatiebrief van de gemeente Sint-Michielsgestel wordt uitgelegd dat er tegen de ontwikkelingen in het centrum afgelopen tijd diverse juridische procedures zijn aangespannen. Met het overgrote deel van de bezwaarmakers zijn gemeente en ontwikkelaar er in goed onderling overleg uitgekomen. Verder geven zij aan dat er ook een bezwaarmaker in het dorp is, die de afgelopen 2 jaar al ruim 30 procedures voert of heeft gevoerd en zij verwachten niet dat zij met deze bezwaarmaker tot een compromis kunnen komen.

Je kunt het ook omdraaien. Waarom spant de gemeente Sint-Michielsgestel zich niet maximaal in om samen met de ontwikkelaar tot een oplossing te komen voor dit probleem? Dit zou ten goede komen aan het belang van al onze inwoners.

Ben je benieuwd hoe het nu verder gaat? Het Centrumplan staat op de agenda van de Raadsvergadering van donderdag 25 juni. Je kunt deze vergadering vanaf 20.00 uur via een livestream volgen via de website van de gemeente: www.sint-michielsgestel.nl

We houden je op de hoogte.

Related Posts