Speeltoestellen voor kinderen nieuwe wijk Heeren van Herlaer

Als De Gestelse Coalitie hebben we natuurlijk onze ogen en oren in de wijken. Zo kregen we van buurtbewoners in de nieuwe wijk ‘Heeren van Herlaer’ in het begin van 2019 signalen dat de te plaatsen speeltoestellen nog steeds niet aanwezig waren. De eerste bewoners woonden toen al bijna twee jaar in de wijk!

Dit zijn de momenten om als volksvertegenwoordiger in overleg te gaan met de gemeente en daar waar het kan gezamenlijk snel tot oplossingen te komen. Dat ‘snel’ viel dit keer niet mee! Na contacten met de bouwers van deze wijk bleek dat deze bedrijven de financiële middelen al maanden klaar hadden liggen. De plaatsing was duidelijk afgesproken binnen de kaders van de bouwplannen. Ook zij zagen graag spelende kinderen in de lente en naderende zomerperiode, zeker nu de wijk zo mooi was geworden.

Gestaafd door deze kennis zocht ik contact met de betrokken gemeente-ambtenaar met het verzoek om uitleg. Helaas bleek er nog weinig op de rol te staan, maar men zou alles in het werk stellen om snel tot bestelling en plaatsing van de speeltoestellen over te gaan.

SCHOT IN DE ZAAK?
De soorten speeltoestellen en de locatie nabij de wadi werden duidelijk nadat ambtenaren wijkbeheer half mei ter plaatse waren geweest. Maar na weer een maand windstilte heb ik nogmaals contact opgezocht en de vraag gesteld “of het niet leuk zou zijn als er in de zomer gespeeld kon worden.”
Maar nog niet alles bleek rond te zijn. Na enkele contacten over en weer kreeg ik uiteindelijk op 12 juli 2019 bericht dat zowel het klimtoestel als duikelrek besteld waren. Daarnaast werd mij medegedeeld dat de tijd tot plaatsing zo kort mogelijk werd gehouden. Wederom in de wachtstand gezet, maar hoopvol…

Omdat het weer stil bleef, heb ik na de vakantie wéér contact opgenomen. De levering van de speeltoestellen liet langer op zich wachten in verband met drukte bij de leverancier, maar in december zou worden overgegaan tot plaatsing.
En dan, inderdaad half december, zien de bewoners tot grote vreugde dat de speeltoestellen geplaatst worden! Namens de bewoners hartelijk dank Gemeente Sint-Michielsgestel en Bouwbedrijven v.d. Heyden en Rehoma!
Maar beste gemeente, zullen we een volgende keer maar gewoon voor vroegtijdige bestelling gaan?

Carly van Pinxten, steunfractielid De Gestelse Coalitie.

Related Posts