Motie over Wijkplein Gestel unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag diende De Gestelse Coalitie samen met Dorpsgoed en Groen Links een motie in over het Wijkplein aan de Irenestraat. De motie volgde op een bevlogen inspraakreactie van Angelique Schets van het Wijkplein tijdens Praat met de Raad en een bezoek aan het Wijkplein.

Tijdens dat bezoek toonden de enthousiaste vrijwilligers wat ons betreft heel duidelijk aan dat de door de gemeente geboden locaties voor de activiteiten van het Wijkplein – een sociale huurwoning aan het Margrietplein voor onder ander de inloop en de moestuin en de  voormalige kantine van SCI voor de kleding- en speelgoedbank – geen passend alternatief zijn voor het oude schoolgebouw waar zij nu gehuisvest zijn en waar ze binnenkort plaats moeten maken voor nieuwbouw.

Het Wijkplein wil zelf graag naar de Beekvlietboerderij en heeft de gemeente gevraagd om te bekijken of dat haalbaar is. De Gestelse Coalitie heeft dat verzoek verwoordt in een motie die dus afgelopen donderdag unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. Een mooie eerste stap waarmee het hopelijk mogelijk wordt om de activiteiten van het Wijkplein ook in de toekomst in een gebouw bij elkaar te houden.

Tijdens de bespreking van de najaarsnota wordt het gesprek over dit voor Gestel belangrijke onderwerp in de raad voortgezet.  De resultaten van het onderzoek zouden dan bekend moeten zijn.

Related Posts