Verbazing over CDA-motie Heidelust

Tijdens de bespreking van de kadernota kwam het CDA met een motie over het SCI-terrein. De Gestelse Coalitie heeft er, vanaf het moment dat bekend werd dat de beide voetbalverenigingen samen zouden gaan, al op aangedrongen snel aan de gang te gaan met de ontwikkeling van dit terrein. Er is veel behoefte aan (sociale) woningen en dit is een unieke kans om daar snel op in te spelen. Het college, waarvan het CDA ook deel uitmaakt, heeft er destijds echter voor gekozen om eerst een samenhangende gebiedsvisie voor de hele wijk Theereheide en het aangrenzende buitengebied op te stellen.

Nu zijn we bijna een jaar verder en komt het CDA ineens met een motie om de gebiedsvisie voor de locatie Heidelust, de wijk Theereheide en het aangrenzende buitengebied weer van elkaar los te koppelen. Iets wat voor ons, en een krappe meerderheid van de raad, niet acceptabel was. Dat hadden ze dan een jaar geleden moeten doen, dan waren we nu een stuk verder geweest.

Intussen zijn wij heel benieuwd wat de omwonenden zelf vinden dat er met dit gebied moet gebeuren. Misschien kunnen zij, net zoals de omwonenden van De Huif, in het kader van burgerparticipatie zelf met een voorstel komen en daarover in overleg gaan met het college. Wij zouden dit van harte toejuichen.

En we zijn ook nieuwsgierig naar uw mening over de gang van zaken rondom het terrein van SCI. U kunt uw reacties mailen naar info@degestelsecoalitie.nl

 

Related Posts