Month

juli 2019
16
jul

Verbazing over CDA-motie Heidelust

Tijdens de bespreking van de kadernota kwam het CDA met een motie over het SCI-terrein. De Gestelse Coalitie heeft er, vanaf het moment dat bekend werd dat de beide voetbalverenigingen samen zouden gaan, al op aangedrongen snel aan de gang te gaan met de ontwikkeling van dit terrein. Er is veel behoefte aan (sociale) woningen...
Lees verder
16
jul

College stelt het maken van keuzes uit tot het najaar

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces behandelde de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel de kadernota. Volgens het juridisch woordenboek is de kadernota (staatsrecht; politiek) een document, waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven. Normaal gesproken gaat het dan zo dat het college in de kadernota een voorstel doet...
Lees verder