Al 25 jaar met voorkeurstemmen in de raad

SINT-MICHIELSGESTEL- Frans den Otter sloot zich begin jaren tachtig aan bij Gestels Belang, een club met bekende namen zoals Wim Berkelmans, Jozef van der Donk, Joke Simons, Ton Spierings  en vele anderen. Een hechte (vrienden)groep van mensen, die het beste voor had met Gestel. In 1994 werd hij voor het eerst gekozen als raadslid. Gestels Belang bezette toen 5 van de 15 raadszetels en was een grote partij in de gemeente Sint-Michielsgestel. Ook na de gemeentelijke herindeling in 1996 bleef Gestels Belang een constante partij. In 2014 is Gestels Belang opgegaan in De Gestelse Coalitie. En al die jaren was Frans raadslid. Dat betekent dus een bijzonder jubileum voor de nestor van de Gestelse gemeenteraad. Een jubileum dat werd bekroond tijdens de bijzondere raadsvergadering van 11 april waar hij als vicevoorzitter van de raad én voorzitter van de vertrouwenscommissie de naam van de nieuwe burgemeester bekend mocht maken.

Als hoogtepunten van zijn politieke carrière noemt hij onder andere de nieuwe brandweerkazerne voor Gestel, de langzaamverkeersbrug over de Dommel en  in een recent artikel in het Brabants Dagblad ook de verbouwing van D’n Durpsherd in Berlicum en de realisatie van het nieuwe sportpark Jacobskamp in Den Dungen.

Is dat niet opmerkelijk voor een Gestelse partij?
Den Otter: “Nee natuurlijk niet. Wij richten ons niet alleen op de kern Gestel. Politiek gaat over de hele gemeente.”

Maar het moet je toch goed doen dat er nu ook in Gestel mooie dingen gebeuren?
“Jazeker! Wij hebben jaren gevochten voor een nieuwe Huif en ik kijk dus met heel veel belangstelling uit naar de opening van de nieuwe MFA in het gemeentehuis. Ik hoop echt dat alle gebruikers van de Huif daar een goed onderkomen vinden. Samen met de natuurspeeltuin en de langzaamverkeersbrug naar het centrum is het straks ook een heel mooi geheel. Hoewel veel mensen er sceptisch over waren blijkt die brug achteraf toch een hele goede zet. De Dommel wordt op die manier ook veel meer bij het centrum betrokken.”

Over De Dommel gesproken. Je wilde niet dat daar gebouwd werd?
“Nee, inderdaad. Het is een prachtig groen gebied waar iedereen in Gestel plezier van zou moeten hebben. Nu moeten we nog maar afwachten wat er straks gaat komen. Ze hebben ons in ieder geval beloofd dat er betaalbare woningen komen voor iedereen.”

Over betaalbare woningen gesproken, hoe staat het met de woningbouw op Heidelust?
“Ja, dat is ook zoiets. Bij de fusie van de voetbalclubs hadden we met elkaar afgesproken dat er snel plannen zouden komen maar nu moet er eerst weer een gebiedsvisie komen voor de Theereheide. Dat is soms wel vervelend aan de politiek. Dat veel dingen zo lang duren.”

Is dat ook wat je mee zou willen geven aan je opvolgers?

“Ja, inderdaad. Politiek is vaak een kwestie van lange adem en geduld. En je moet ook weten hoe het spel gespeeld wordt. Ik vind het ook heel jammer dat we in het huidige college niet vertegenwoordigd zijn met een wethouder uit de kern Gestel. Dat zou de politieke verhoudingen beter weergeven. In een volgend college doen we dan ook graag weer mee.”

Tot slot wil Frans nog de kiezers bedanken die hem steeds het vertrouwen hebben gegeven. En natuurlijk ook het thuisfront dat hem altijd gesteund heeft en het vele uren zonder hem heeft moeten stellen. Want raadswerk kost tijd, veel tijd. En dat al 25 jaar lang!

Yvonne Matthijsse

Related Posts