De Gestelse Coalitie: Trots op het behaalde resultaat!

Vier jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen had De Gestelse Coalitie twee belangrijke speerpunten: het centrumplan en een nieuwe Huif. Terugkijkend zijn we trots op het behaalde resultaat. De contouren van het centrumplan zijn duidelijk zichtbaar en er wordt volop gebouwd. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen en er wordt hard gewerkt om het centrumplan compleet te maken. Ook zijn we erin geslaagd een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in het gemeentehuis te realiseren en achter de schermen wordt hard gewerkt om nog dit jaar De Huif, Bint en de bibliotheek daar te gaan huisvesten.

Nieuwe speerpunten moeten Gestel nog mooier maken

Ook in de nieuwe periode gaan we weer met frisse moed aan de slag met nieuwe projecten.
En we willen Gestel nog mooier maken.

Een van onze speerpunten is De Dommel. Om het centrum nog aantrekkelijker te maken willen we De Dommel meer bij het centrum te betrekken, waardoor het centrum een extra kwalitatieve impuls krijgt voor onze inwoners en toeristen.

Het oude gemeentehuis aan het Petrus Dondersplein moet voor de Gestelse gemeenschap bewaard blijven en mag een maatschappelijke functie krijgen. Ook mogelijkheden voor een ambtelijke bezetting door de Gemeente sluiten wij niet op voorhand uit. Door dit markante gebouw te bewaren wordt de leefbaarheid van het centrum versterkt.

Verder staat de woningbouw bij ons hoog in het vaandel. Nu de SCI-terreinen vrijkomen hebben we de kans om de vraag naar betaalbare woningen en woningen voor starters te realiseren. Als DGC willen we ons daar sterk voor maken.

Ook voor andere kernen
Voor de andere kernen willen we ons net als in het verleden ons inzetten om de Litserborg als huiskamer van Den Dungen verder te ontwikkelen. Voor de kern Gemonde willen we net als in Gestel een MFA realiseren waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar verenigingen zich thuis voelen.
Ook een kloppend hart voor Berlicum vinden wij belangrijk.

Bedrijvigheid

Hoewel we als gemeente geen grote bedrijventerreinen willen, pleiten wij als DGC toch voor een actievere rol in de toekomst. Het moderniseren van bedrijventerreinen, zoals de Venkant in Gestel, en werkgelegenheid moeten niet uit het oog verloren worden.

Duurzaamheid

Alle mogelijkheden die er zijn om te komen tot verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed moeten optimaal benut worden. Datzelfde geldt voor de mogelijkheden om energieneutraal te zijn.

De Gestelse Coalitie juicht burgerinitiatieven zoals zonnepanelen- en spouwmuurisolatie-projecten van “Met elkaar Voor elkaar” toe.

Voor meer informatie klik hier

Related Posts