Digitalisering zien wij als een positieve ontwikkeling maar wij zijn daarnaast van mening dat er ook een plek moet zijn waar je als inwoner naar toe kunt. Persoonlijk contact is belangrijk. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag. Een mooie plek om direct binnen te lopen zou het oude gemeentehuis aan het Petrus Dondersplein kunnen zijn.


Bestuur en veiligheid

Eigen identiteit van onze kernen

De eigen identiteit van onze kernen staat altijd voorop maar we kunnen als gemeente niet alles alleen. Sint-Michielsgestel heeft een ambtelijke samenwerking met Boxtel. Daarmee ligt het voor de hand dat we eerst kijken naar Boxtel als er samengewerkt moet worden. Een grote regiogemeente met Den Bosch heeft niet onze voorkeur. Mocht het in de toekomst wel tot een dergelijke gemeente komen dan blijft het bewaken van de eigen identiteit van onze kernen voor ons een belangrijk speerpunt.

Mijn Gemeente Dichtbij

Ook binnen de samenwerking met Boxtel is het bewaken van de eigen identiteit van onze kernen het uitgangspunt. Wat dat betreft is de naam van de nieuwe ambtelijke organisatie goed gekozen: Mijn Gemeente Dichtbij. En dat is ook waarop wij deze samenwerking voortdurend zullen blijven toetsen: Hoe dichtbij is de gemeente en hoe voelt het als mijn gemeente? Vitaliteit en leefbaarheid. En daarvoor zijn bereikbaarheid en toegankelijkheid de belangrijkste criteria. Het is belangrijk dat inwoners weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen en wat de snelste manier is om contact te leggen.

Digitalisering

Digitalisering zien wij als een positieve ontwikkeling maar wij zijn daarnaast van mening dat er ook een plek moet zijn waar je als inwoner naar toe kunt. Persoonlijk contact is belangrijk. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de toegankelijkheid van de website van de gemeente verbeterd moet worden. Een gebruikerstest door ouderen zien wij als een waardevolle toevoeging in een dergelijk verbetertraject.

Wijkmakelaars

De wijkmakelaars zien wij als een belangrijke schakel tussen inwoners en gemeente. Zij verkleinen de afstand tussen inwoners en gemeente en maken maatschappelijke initiatieven mogelijk. Over het algemeen is dat organiserend en faciliterend. Maar soms kan dat ook een financiële ondersteuning zijn. Daarnaast hebben zij een belangrijke functie als het gaat om signaleren van knelpunten in de kernen.

Handhaving

De Gestelse Coalitie staat voor duidelijkheid in regelgeving en eenduidigheid in handhaving. Regels en voorschriften moeten voor iedereen gelden. Handhaving is daarbij van groot belang. Wij zijn voorstander van dat uitzonderingen tot een minimum moeten worden beperkt en volgens een standaard stramien moet worden getoetst.  Ook de handhaving die geregeld is via gemeenschappelijke regelingen dient regelmatig getoetst worden. Bij excessen dient wat ons betreft de regeling geëvalueerd en desnoods opnieuw beoordeeld te worden.

 

Related Posts