Het Sociale Domein: Iedereen telt mee.

En wat willen wij ermee…
Weer zo’n lekkere politieke term, maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Een speerpunt van de Gestelse Coalitie wat eerst om wat toelichting vraagt. Deze term wordt gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid. Denk aan wmo, inburgering, jeugdzorg etc. Het gaat hier om het ‘verbeteren van de leefsituatie van onze inwoners.’ En natuurlijk willen wij dat!
“De meest kwetsbaren hoor je niet.”

Het is onze taak – als politiek – om hun stem te laten horen. Hen te helpen daar waar mogelijk. Denk aan ouderen die vereenzamen, gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, nieuwe Nederlanders op zoek naar een veilig thuis of jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen.
Wij moeten ons inzetten om deze mensen te vinden en ervoor te zorgen dat zij niet verdwalen in de regelgeving en de bureaucratie.

Onze aandachtspunten:

► Armoedebestrijding & eenzaamheid: Ervoor zorgen dat de vrijwilligersorganisaties – zoals de Vincentiusvereniging, de Voedsel- & Kledingbank, het Wijkplein en de KBO’s – hun werk goed kunnen doen, o.a. door subsidies in stand te houden en met hen in gesprek te blijven over wat hen bezighoudt.

► Toegankelijkheid & regelgeving: Als je hulp nodig hebt, dan wil je weten waar je moet zijn en wat er mogelijk is. Die informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn op een manier die past bij jouw situatie. Leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau en digitale vaardigheden mogen daarin geen belemmering vormen.

► Inburgering: We willen voldoen aan onze maatschappelijk plicht om nieuwe Nederlanders een thuis te bieden in onze gemeente. Maar dit is niet vrijblijvend: Van beide kanten moet duidelijk zijn wat we van elkaar verwachten.

 

 

 

 

Related Posts