(Verkeers) veiligheid voorop

DGC heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Bestaande knelpunten laten duidelijk zien dat dit nodig is.

 


Verkeer en vervoer

DGC heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Bestaande knelpunten laten duidelijk zien dat dit nodig is. Bij de herziening van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan moet dit een belangrijk criterium zijn.

Knelpunten

De volgende knelpunten hebben in dit kader nadrukkelijk onze aandacht:

  • Spijt en aansluiting Nieuwstraat
  • Uitrit sportpark Zegenwerp
  • Kruising en fietspad Schijndelseweg/Vestdijkstraat
  • Centrum/Nieuwstraat
  • Theerestraat: Uitrit Meanderplein en aansluiting Esscheweg
  • Hoeveelheid verkeer Berlicum na totstandkoming N279
  • Veilige verbinding voor schooljeugd van en naar de Lambertusschool in Gemonde
  • Oversteek Jumbo Den Dungen

Veiligheid

Wij kiezen voor autoluwe dorpscentra, waarin bereikbaarheid moet worden gecombineerd met veiligheid.  Handhaving is hierbij een belangrijk punt. Als we maatregelen nemen dan moeten deze ook worden opgevolgd. Denk bijvoorbeeld aan de 30 km grenzen in het centrum van Gestel en de verbodsborden voor het vrachtverkeer.

Investeren in fietspaden bevordert de veiligheid en heeft als positieve bijkomstigheid dat onze gemeente aantrekkelijker wordt voor toeristen. 

Toegankelijkheid

Bij aanpassingen in straten, pleinen en trottoirs dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met senioren en andere kwetsbare groepen. Hiervoor is al een actiepunt opgenomen in het Actieplan Volwaardig meedoen: Alle fietsers, voetgangers, rollators, roelstoelen en scootmoboiels veilig over straat.  Wij zullen erop toezien dat dit actiepunt ook daadwerkelijk wordt opgenomen in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

Related Posts