De Gestelse Coalitie lost belangrijke verkiezingsbelofte in

Historisch besluit: De Huif als MFA naar het nieuwe gemeentehuis

Op donderdag 7 december stond er een belangrijk voorstel op de agenda van de gemeenteraad. De GO voor fase 3 om de MFA te vestigen in het nieuwe gemeentehuis. De laatste tien jaar is er veel discussie geweest over een nieuwe Huif. Helaas gaven veel partijen toen het aankwam op de bouw van de nieuwe Huif niet thuis. En van de 6 miljoen euro die ooit toegezegd was voor de nieuwbouw was uiteindelijk nog maar 3.6 miljoen over. In de laatste raadsvergadering van dit jaar besloot de raad unaniem om voor dit bedrag de MFA (Multi Functionele Accommodatie) voor de kern Gestel te realiseren. Elkaar ontmoeten en de sociale samenhang zijn belangrijke uitgangspunten voor dit mooie project, dat een welkome aanwinst is voor alle Gestelnaren!

Uitgebreid voortraject

In het voortraject is er door de stuurgroep samen met gebruikers, Mijn Gemeente Dichtbij, de bibliotheek en de ambtenaren ontzettend veel werk verzet om dit van de grond te krijgen. Nadat er aanvankelijk veel scepsis was over het idee om de MFA in het gemeentehuis te huisvesten, staan inmiddels alle neuzen dezelfde kant op. In fases is er een plan ontstaan dat kan rekenen op een breed draagvlak van alle toekomstige gebruikers.

Raadsvergadering

Op de raadsavond was iedereen het erover eens dat ook de kern Gestel een accommodatie verdient die aan de eisen van deze tijd voldoet. Natuurlijk zag de raad ook risico’s. Vooral of de 3.6 miljoen wel voldoende is om het project te financieren. Ook werd er aandacht gevraagd voor de vrijwilligers, omdat het zonder vrijwilligers en alleen met professionals geen haalbare kaart is om zo’n gebouw te exploiteren. Een ander heet hangijzer was de kwaliteit van de licht- en geluidsinstallatie in de grote zaal om uitvoeringen van bijvoorbeeld de harmonie, OK en diverse andere verenigingen goed te kunnen faciliteren. In de raad was breed draagvlak voor een dergelijke installatie.  Diverse fracties gaven zelfs aan liever nu meer te investeren dan later bij te moeten passen als het niet voldoet. Gelukkig komt er ook een nieuwe muziekruimte, waardoor andere gebruikers van de nieuwe MFA geen last hebben als er muziek gemaakt wordt. En er komt op verzoek van de jeugdige gebruikers een jeugdhonk in het pand. Maar het allerbelangrijkste is dat de raad unaniem beslist heeft dat we met fase 3 kunnen starten en daarmee is een opnieuw een belangrijke mijlpaal voor Gestel gerealiseerd!

 

Related Posts