De jeugd krijgt de kans bij De Gestelse Coalitie

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een uitspraak die we allemaal kennen maar in de politiek is de aanwezigheid van jeugd vaak beperkt. Bij de Gestelse Coalitie is dit echter niet het geval. Bij de verkiezingen van 2014 is de partij bewust op zoek gegaan naar een aantal jeugdige kandidaten. Afgelopen oktober is Luuk Moseman (26) ook geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Waarmee de Gestelse Coalitie in tegenstelling tot veel andere partijen de jeugd een gezicht heeft gegeven.

De raadsfractie van de Gestelse Coalitie verdeelt de onderwerpen die op de agenda staan over de verschillende raadsleden. Iedereen heeft daarbij zijn eigen specialisme. In de raadsvergadering van november stonden onder andere de fusie van voetbalverenigingen RKVV Sint-Michielsgestel en SCI op de agenda maar ook de najaarsnota van 2017. Een onderwerp dat uitermate geschikt was de maidenspeech van economiedocent Luuk Moseman. De maidenspeech is de eerste keer dat een raadslid het woord voert. Andere raadsleden mogen de debutant hierbij niet onderbreken. Door de drukke agenda in november kwam Luuk Moseman pas in de uitloopvergadering aanbod. Uiteindelijk kreeg hij van burgemeester Pommer ver na middennacht het woord, waarmee zijn geduld op de proef werd gesteld. Met zijn eerste woorden kreeg hij de lachers op de hand. “Wie mij bij mijn installatie had verteld dat ik op zo’n laat tijdstip mijn maidenspeech mocht houden had ik voor gek verklaard.”

Jeugd in de politiek

De gemeente Sint-Michielsgestel wil de jeugd bij de politiek en de gemeente betrekken door middel van een kinderburgemeester. In het verleden heeft de gemeente zelfs een jeugdgemeenteraad gehad met leerlingen van de basisscholen. Luuk Moseman heeft hier van 2002 tot en met 2004 ingezeten. Na afloop van de vergadering zei hij het volgende: “Het was erg leuk en ook een beetje spannend om na ruim 13 jaar weer het woord te mogen voeren in de gemeenteraad. Dankzij mijn positieve ervaringen uit mijn tijd als jeugdgemeenteraadslid ben ik de (plaatselijke) politiek altijd blijven volgen en heb ik me ingezet voor onze mooie gemeente. Toen de Gestelse Coalitie mij vroeg om bij de partij te komen heb ik dan ook niet lang hoeven nadenken. Voor de geboden kans ben ik ze dan ook zeer dankbaar. Het is erg belangrijk dat de jeugd bij onze gemeente betrokken wordt en blijft. Hierdoor houden we ook in de toekomst mensen die in onze gemeenteraad willen plaatsnemen. Ik hoop dan ook dat we over een jaar of tien de maidenspeech van onze kinderburgemeester Roos mogen horen!”

Related Posts