Category

De Speerpunten
02
feb

De Dommel als middelpunt van een levendig centrum

De Dommel moet het mooiste plekje worden van ons dorp. De Gestelse Coalitie wil de Dommel meer betrekken bij het centrum van Sint-Michielsgestel. Hierdoor wordt het centrum aantrekkelijker voor inwoners en toeristen. Dit vormt tevens een positieve impuls voor lokale ondernemers. Het oude gemeentehuis aan het Petrus Dondersplein moet voor de Gestelse gemeenschap bewaard blijven...
Lees verder
16
jan

Stimuleren van toerisme, bedrijvigheid en werkgelegenheid

Hoewel we als gemeente geen grote bedrijventerreinen willen, moet het moderniseren van bedrijventerreinen niet uit het oog verloren worden. Zo is het bedrijventerrein aan de Ven kant dringend toe aan een upgrade. Onze ondernemers/winkeliers gunnen wij een goede positie binnen onze dorpskernen.
Lees verder
15
jan

Goede accommodaties voor iedere kern

De Gestelse Coalitie is verheugd met de komst van de “Gemeente-huif” in het gemeentehuis en complimenteert het college met de gevolgde route waarbij input is opgehaald bij alle gebruikers/ betrokkenen. Het is echter even belangrijk om bij het vervolgtraject zo veel mogelijk personen en organisaties te betrekken. Elke kern in onze gemeente – en Gemonde...
Lees verder
14
jan

Persoonlijk contact

Digitalisering zien wij als een positieve ontwikkeling maar wij zijn daarnaast van mening dat er ook een plek moet zijn waar je als inwoner naar toe kunt. Persoonlijk contact is belangrijk. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag. Een mooie plek om direct binnen te lopen zou...
Lees verder
13
jan

Zorg voor kwetsbare groepen

Armoedebeleid, vrijetijdsbesteding voor kwetsbare groepen en vrijwilligersbeleid zijn voor De Gestelse Coalitie de belangrijkste speerpunten. Meer aandacht voor de bestrijding van armoede bij kinderen heeft onze prioriteit. Hiervoor moeten de “Klijnsma-gelden” voor de volle 100% worden ingezet. De Gestelse Coalitie wil bijdragen aan het langer zelfstandig blijven wonen van kwetsbare groepen door middel van stimulering...
Lees verder
12
jan

(Verkeers) veiligheid voorop

DGC heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Bestaande knelpunten laten duidelijk zien dat dit nodig is.   Verkeer en vervoer DGC heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Bestaande knelpunten laten duidelijk zien dat dit nodig is. Bij de herziening van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan moet dit een belangrijk criterium zijn. Knelpunten De volgende knelpunten...
Lees verder
10
jan

Meer betaalbare en duurzame woningen

De vraag welke doelgroepen we met welk soort woningen moeten bedienen staat centraal. Zo bestaat er een grote behoefte aan betaalbare woningen voor alleenstaanden en jongeren, die in onze dorpen willen blijven wonen. Bij ouderen leven vooral wensen op het gebied van levensloopbestendig en veilig wonen in duurzame (senioren)woningen. Alle mogelijkheden om energieneutraal te zijn...
Lees verder