Yvonne Matthijsse lijsttrekker voor De Gestelse Coalitie

PERSBERICHT

SINT-MICHIELSGESTEL – Fractievoorzitter Yvonne Matthijsse zal de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de lijsttrekker zijn voor De Gestelse Coalitie. Matthijsse zit bijna 8 jaar in de raad en vormt samen met Frans den Otter een tweemansfractie. Ook gemeenteraadslid Frans den Otter stelt zich herkiesbaar.

Voorzitter Mark Hueber is blij dat deze twee ervaren raadsleden zich ook nu weer bereid hebben getoond de kar te trekken maar geeft aan daarnaast ook te willen verjongen. Hueber: “Er staan gelukkig veel jongeren op de lijst, die graag mee willen denken over de politiek. Dat vind ik mooi.” De voorzitter hoopt als De Gestelse Coalitie ook weer een Gestelse wethouder te kunnen leveren. “Ik vind het echt een gemis dat de grootste kern van onze mooie gemeente Sint-MIchielsgestel niet in het college vertegenwoordigd is.”

Een Gestelse wethouder
Lijsttrekker Yvonne Matthijsse is het hartgrondig met haar voorzitter eens. Ze is in de politiek gegaan omdat ze het beste met Sint-Michielsgestel voor heeft. Ze is trots op haar mooie dorp en wil er graag veel energie in steken om dat ook in de toekomst zo te houden. Wat haar steekt is dat veel inwoners van onze gemeente vinden dat ze niet gehoord worden en ze wil er graag aan meewerken om daar verandering in te brengen. Matthijsse: “Ik wil iedereen die zich niet gehoord voelt nadrukkelijk uitnodigen om in gesprek te gaan. Ik ben daar altijd toe bereid en ik leg ook graag uit waarom we in de raad bepaalde besluiten hebben genomen. Want politiek is ook keuzes maken en die verantwoordelijk ga ik zeker niet uit de weg. Maar ik zal die keuzes wel maken vanuit mijn Gestelse bril. Want daarom zit ik in de politiek. Omdat ik het beste wil voor Gestel en de grootste kern van onze gemeente verdient een Gestelse wethouder om die belangen te behartigen.”

Related Posts