Wat gaat er mis met de burgerparticipatie in Gestel?

Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad de afgelopen maand. Onderwerpen die veel inwoners raken. De Ontwikkelvisie voor de wijk Theereheide en het bijbehorende buitengebied en de Visie zon en wind. De grote betrokkenheid van inwoners bij zowel wijk als buitengebied bleek uit de vele inspraakreacties, die de raad daarover ontving. Reacties waarin de inwoners bijna zonder uitzondering aangaven zich niet gehoord te voelen door de gemeente.

 

“Als je er als gemeente in slaagt om in zo’n korte tijd zoveel weerstand op te roepen bij zoveel mensen, dan is er toch echt iets fout gegaan”

 

Fractievoorzitter Yvonne Matthijsse van De Gestelse Coalitie noemt dit een zorgelijke situatie. “Want als je er als gemeente in slaagt om in zo’n korte tijd zoveel weerstand op te roepen bij zoveel mensen dan is er toch echt iets fout gegaan”, aldus Matthijsse, die concludeert, dat er op zijn minst verkeerde verwachtingen zijn gewekt. In ieder geval bij de omwonenden van Heidelust, die dat in hun inspraakreacties ook heel duidelijk lieten blijken.

 

Ook de inspraakreactie van het Theederheyde collectief, waarin bezorgde omwonenden van het gebied dat is aangewezen als zoekgebied voor windmolens zich hebben verenigd, was duidelijk. “Niemand van ons is geraadpleegd. Het heeft ons totaal overvallen,” zo stellen deze inwoners in een filmpje.

 

Daarom haalde de gemeenteraad afgelopen donderdag het onderdeel wind uit de visie en verzocht zij het college eerst een zorgvuldig participatietraject te starten alvorens over te gaan tot het aanwijzen van zoekgebieden voor windmolens.

 

Helaas haalde een soortgelijk amendement van de oppositie over Heidelust het een week eerder niet. Daar moeten de omwonenden het doen met een toezegging van de wethouder dat hij in het vervolgtraject zeker met hen in gesprek zal gaan.

 

Genegeerd

Laten we hopen dat die gesprekken beter zullen verlopen dan de gesprekken met de kopers van appartementen in De Raadskamer in het centrum. Ook vanuit deze groep kwamen er onlangs opnieuw kritische signalen naar de raad. Zij schreven in een brief gericht aan de raadsleden: “Onze verzoeken zijn genegeerd en een sluitende verklaring voor deze gang van zaken hebben we, ondanks herhaaldelijke verzoeken, van het college niet gekregen.”

 

Geen Gestelse wethouder

Deze groep inwoners kan er, net zoals alle ander inwoners van Gestel, op rekenen dat De Gestelse Coalitie het college kritisch blijft volgen. Overigens is dit een college zonder Gestelse wethouder, maar dat terzijde. Dus heeft u het gevoel dat u geen gehoor krijgt voor uw zorgen of worden uw vragen niet beantwoord, laat het ons dan weten via info@degestelsecoalitie.nl

Related Posts