Mediation traject Raadskamer laat op zich wachten

In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni is er een motie ingediend die door alle partijen werd ondersteund om een mediation traject te starten om uit de impasse te komen voor de bouw van de Raadskamer. Nu, ruim 3 maanden later, is dat traject nog altijd niet opgestart. Hoe zit dat nou eigenlijk?

Frans Den Otter van De Gestelse Coalitie probeert het uit te leggen. Als nestor van de gemeenteraad, weet hij helaas als geen ander hoelang dit soort bezwaarprocedures kan duren. Den Otter: “Het is jammer dat het zo lang duurt alvorens een begin gemaakt kan worden met de bouw van de Raadskamer. Voor de zomer heeft iemand nog een serieuze poging gedaan om met Dhr. Berkelmans uit de impasse te komen. Helaas is dat niet gelukt maar het is wel de reden dat de gemeente nog niet aan het mediation traject is begonnen. Ook deze week wordt nog een laatste poging gedaan. Lukt ook dat niet dan wordt pas gestart met het mediation traject. Mocht ook het mediation traject niet lukken, dan is er op 10 december een uitspraak van de rechtbank. Mocht ook die geen uitsluitsel bieden dan gaan we een lang traject in, voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen. Laten we hopen dat het voor iedereen, maar vooral voor de kopers, niet zo ver zal komen. Iedereen wil dat er zo snel mogelijk begonnen kan worden met de bouw van de raadskamer zodat het centrum van onze mooie gemeente weer een stuk mooier wordt. Intussen is het natuurlijk wel schrijnend dat er opnieuw zoveel tijd verloren is gegaan en dat de gemeente, door afwijkingen toe te staan op het bestemmingsplan, toch weer ruimte heeft geboden voor bezwaarmakers. Wij blijven het in de raad de komende tijd in ieder geval kritisch volgen!”

Related Posts