College stelt het maken van keuzes uit tot het najaar

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces behandelde de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel de kadernota. Volgens het juridisch woordenboek is de kadernota (staatsrecht; politiek) een document, waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven.

Normaal gesproken gaat het dan zo dat het college in de kadernota een voorstel doet aan de raad waarin ze aangeeft hoe zij de beschikbare middelen het komend jaar wil besteden. Door de kadernota vast te stellen geeft de gemeenteraad aan dat zij het met dat voorstel eens is. En daarmee geven ze het college dan weer groen licht om op basis van de uitgangspunten en de richtlijnen die in de kadernota zijn vastgelegd de begroting voor het volgend jaar te maken.

Hoe anders ging het dit keer. Er lag weliswaar een kadernota maar het bijbehorende raadsvoorstel ontbrak. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat het college blijkbaar nog niet weet hoe ze de beschikbare middelen voor het komende jaar wil besteden. Het zou ook kunnen betekenen dat het college hoopt op meevallers vanuit Den Haag, zodat ze de impopulaire maatregelen die nodig zijn voor een structureel sluitende begroting nog even kunnen uitstellen.

Feit is in ieder geval dat het college het niet heeft aangedurfd om keuzes te maken. En dat is toch echt nodig. Want net als thuis kun je ook als gemeente je geld maar één keer uitgeven. En als blijkt dat je meer wensen hebt dan middelen dan moet je ook het lef hebben om aan je inwoners te vertellen dat die grote bomen, die mooie fontein of die nieuwe kleedkamers er voorlopig niet inzitten. Maar dat heeft dit college niet gedaan. Zij laten het maken van keuzes liever over aan de gemeenteraad en hopen intussen op een wonder uit Den Haag, zodat ze in het najaar zonder al te veel gezichtsverlies toch een sluitende begroting kunnen presenteren.

Wilt u weten welke keuzes De Gestelse Coalitie maakt?  Volg ons dan op social media. Daar zullen wij u de komende maanden een aantal stellingen voorleggen, zodat we weten welke keuzes u zou maken als het gaat om het huishoudboekje van onze gemeente. Wij zullen de resultaten tijdens de begrotingsbehandeling inbrengen in de raad en dan is het vervolgens aan het college om daar wat mee te doen. Of om uit te leggen waarom iets niet kan. U kunt er in ieder geval op rekenen dat wij het kritisch blijven volgen!

 

Related Posts