De Gestelse Coalitie tevreden over begrotingsbehandeling

Vorige week bespraken we in de raadsvergadering de begroting van 2019. Een begroting waarin het college maar liefst 114 speerpunten benoemde. Er staat dus heel wat te gebeuren in onze gemeente. Er komen bijvoorbeeld 220 nieuwe betaalbare woningen en daarvoor moeten bestemmingsplannen worden ontwikkeld. Voor het SCI-terrein bijvoorbeeld en voor het gebied rondom de oude Huif. De Gestelse Coalitie is blij met alle bouwplannen en zal kritisch volgen of de geplande betaalbare woningen er ook inderdaad komen.

De ontwikkelingen in het Centrum gaan voorspoedig en nog dit jaar gaan we aan de slag met de Dommeloevers.In december komt er een voorstel in de raad om de ontwikkelingsrichting te bepalen en gaan we in gesprek met de inwoners over de inrichting van dit mooie gebied. En last but not least starten we zeer binnenkort met de verbouwing van het gemeentehuis tot multifunctionele accommodatie. Vanzelfsprekend zal De Gestelse Coalitie erop toezien dat alles wat in de oude Huif kon, straks ook in de nieuwe accommodatie kan plaatsvinden.

Snel verkeersmaatregelen bij sportpark Zegenwerp

Kritisch zijn we over de verkeerssituatie bij Sportpark Zegenwerp. Blijkbaar was het wethouder Van de Hulsbeek ontgaan dat er twee voetbalclubs zijn gefuseerd en dat daarmee het verkeer van en naar het sportpark flink is toegenomen. Gelukkig zegde hij toe hier direct werk van te maken dus hopelijk komt er snel een oplossing voor de onveilige verkeerssituatie.

Geen proef met omgekeerd afval inzamelen

Positief is dat er voorlopig geen proef komt met omgekeerd afval inzamelen. Een motie hierover van D’66, De Gestelse Coalitie, Dorpsgoed en de PvdA werd gesteund door de coalitiepartijen. Dit betekent dat er eerst gekeken wordt naar de resultaten bij andere gemeenten voordat we besluiten over een mogelijke proef hier. De Gestelse Coalitie is blij dat dit ongelukkige plan voorlopig van tafel is. En hopelijk komt van uitstel uiteindelijk ook afstel, want wij zijn er geen voorstander van dat onze inwoners straks met hun vuilniszakken over straat moeten. En dan hebben we het nog niet over het toegenomen aantal klachten over zwerfafval in gemeentes waar deze vorm van afval inzamelen al wordt toegepast.

Al met al kijken we tevreden terug op de begrotingsbehandeling. Een onzalig plan is van tafel en een gevaarlijke verkeerssituatie wordt aangepakt. En het college heeft ons nog veel meer mooie dingen beloofd. We zullen erop toezien dat al die beloftes ook echt worden waargemaakt. U hoort snel weer van ons.

Wethouder van de Hulsbeek zegde toe dat er snel een oplossing komt voor de onveilige verkeerssituatie bij Sportpark Zegenwerp.

 

Related Posts