De Dommel als middelpunt van een levendig centrum

De Dommel moet het mooiste plekje worden van ons dorp. De Gestelse Coalitie wil de Dommel meer betrekken bij het centrum van Sint-Michielsgestel. Hierdoor wordt het centrum aantrekkelijker voor inwoners en toeristen. Dit vormt tevens een positieve impuls voor lokale ondernemers.

Het oude gemeentehuis aan het Petrus Dondersplein moet voor de Gestelse gemeenschap bewaard blijven en mag een maatschappelijke functie krijgen. Ook mogelijkheden voor een ambtelijke bezetting door de Gemeente sluiten wij niet op voorhand uit. Door dit markante gebouw te bewaren wordt de leefbaarheid van het centrum versterkt.


Natuur en milieu

De Dommel moet het mooiste plekje worden van ons dorp. De Gestelse Coalitie wil de Dommel meer betrekken bij het centrum van Sint-Michielsgestel.

Duurzaamheid

Alle mogelijkheden die er zijn om te komen tot verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed moeten optimaal benut worden. Datzelfde geldt voor de mogelijkheden om energieneutraal te zijn.

De Gestelse Coalitie juicht burgerinitiatieven zoals zonnepanelen- en spouwmuurisolatie-projecten van “Met elkaar Voor elkaar” toe. Wij vinden dat de Gemeente daarbij faciliterend en organisatorisch ondersteunend moet optreden.

Wij zien geen locaties voor windmolens in onze gemeente.

Als het gaat om energieneutraal bouwen dan is dit een mooi streven maar het moet wel betaalbaar blijven en mag woningbouw niet in de weg staan. De gemeente heeft wel een informatieplicht. Dit kan bijvoorbeeld door informatie te verstrekken over eventuele Provinciale of landelijke subsidie-mogelijkheden.

Veehouderij

Wij zijn trots op onze boeren maar het belang van omwonenden en de inrichting van het landschap mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. Het boerenlandschap maakt deel uit van ons traditionele landschap. Natuur en landbouw hoeven elkaar niet te bijten. Speerpunt ook voor de komende jaren is het betrekken van onze agrarische ondernemers bij de innovaties en ontwikkelingen in en rondom AgriFoodCapital.

Related Posts