Burgerparticipatie en de communicatie daarover: Luisteren en doorpakken!

Vele prachtige initiatieven zijn in het recente verleden voorbij gekomen, waarbij inwoners van onze dorpen zelf het initiatief hebben genomen. Zij zagen een probleem – of een kans – en dachten de oplossing te hebben. Complete plannen zijn op die manier aangeleverd bij de gemeente. Deze werden in eerste instantie ook met open armen ontvangen! Een mooi uitgangspunt; de burger is aan zet.

Maar helaas, maar al te vaak komt er weinig terecht van deze plannen. Sterker nog, veel inwoners voelen zich helemaal niet gehoord. Zelfs een reactie op ingediende voorstellen of bezwaren blijft vaak uit. Inwoners worden buitenspel gezet, want beloftes worden niet nagekomen en burgers moeten leuren om een stand van zaken. Denk hierbij aan de ‘Buren van de Huif.’ Gestart in september 2018, voltooid in..?
Wat is de rol van de gemeente? Nemen zij burgers wel serieus? Telt de stem van de projectontwikkelaar niet onevenredig? En hoe zit het vervolgens met die informatiestroom? Er is nog zoveel winst te behalen op dit gebied. De Gestelse Coalitie wil graag beginnen met openheid en transparantie. En daarbij moet het volgende duidelijk zijn:

► Welke initiatieven zijn welkom bij de gemeente?
► Met welke kaders moet rekening worden gehouden?
► Waar kun je terecht met je initiatieven, wie staat je te woord?
► Welke stappen worden er doorlopen, welke route leg je af?
► Wie blijft je voorzien van informatie en over welke termijnen hebben we het dan?
► Wat betekent burgerparticipatie: Tot hoever gaat dit? Wanneer moet je van tafel en waar eindigt jouw participatie?

Related Posts