Day

januari 13, 2018
13
jan

Zorg voor kwetsbare groepen

Armoedebeleid, vrijetijdsbesteding voor kwetsbare groepen en vrijwilligersbeleid zijn voor De Gestelse Coalitie de belangrijkste speerpunten. Meer aandacht voor de bestrijding van armoede bij kinderen heeft onze prioriteit. Hiervoor moeten de “Klijnsma-gelden” voor de volle 100% worden ingezet. De Gestelse Coalitie wil bijdragen aan het langer zelfstandig blijven wonen van kwetsbare groepen door middel van stimulering...
Lees verder