Woningbouw & woningnood: Het moet sneller!

Het is crisis in het land. Daar kunnen ook wij niet omheen. Desalniettemin geloven wij in lokale oplossingen. Er is veel meer mogelijk dan nu gebeurt en daarvoor zijn we echt niet alleen afhankelijk van Den Haag.
‘Bouwen naar behoefte’ klinkt mooi, maar dan wel de behoeften van iedereen. Fijn dat er in ieder geval gebouwd wordt, maar betaalbaar…?
Een projectontwikkelaar heeft uiteindelijk, altijd een commercieel belang. Daarom is het belangrijk dat de gemeente de regie neemt, kaders stelt en regels oplegt:

► Er moet meer ruimte komen voor particuliere initiatieven als oplossing voor de woningnood. Zo moet het bijvoorbeeld gemakkelijker worden om schuren en bijgebouwen om te zetten naar woonruimte.
► We zijn blij met de zelfbewoningsplicht van 5 jaar, waardoor het voor investeerders en huisjesmelkers minder aantrekkelijk wordt om in Gestel mee te doen.
► We kijken waar we de woningcorporaties kunnen vinden en zoeken kansen voor kleinschalige woningbouwprojecten.
► We voorkomen dat spookgebouwen lang leegstaan en maken afspraken over tijdelijke bestemmingen.
► We zetten ‘Tiny Houses’ en kleine woningen weer op de agenda. Wij geloven niet dat er in onze gemeente geen locaties te vinden zijn waar deze woningen gerealiseerd kunnen worden.

Sint-Michielsgestel behoort tot de duurste gemeenten van Nederland. Daar hoeven we echt niet trots op te zijn. Door onze ligging, zijn we aantrekkelijk voor forenzen. In de loop der jaren zien we steeds meer nieuwe inwoners zich vestigen in onze gemeente. Dit heeft invloed op onze huizenprijzen. Aan de andere kant verlaten jongeren en starters onze gemeente, want voor hen is er vrijwel geen kans op woonruimte. Een trieste ontwikkeling die we koste wat het kost moeten proberen om te buigen