Alleen maar verliezers in debat Litserborg

Op donderdag 23 november besprak de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel het bedrijfsplan voor De Litserborg. Een debat dat uiteindelijk alleen maar verliezers kende.

In de eerste termijn sprak de raad haar complimenten uit over het voorliggende rapport maar zij moest tegelijkertijd ook constateren dat er nog heel veel moet gebeuren om te komen tot een positieve exploitatie van de Litserborg.
Grootste punt van zorg is de akoestiek. Aan het einde van de vorige raadsperiode is het gebouw opgeleverd en door de jaren heen is gebleken dat de geluidsisolerende maatregelen om alle zalen gelijktijdig te kunnen verhuren niet afdoende zijn. Dus als er in een of twee zalen te veel geluid wordt geproduceerd (denk aan muziekles) zijn de andere ruimtes wegens geluidsoverlast niet te verhuren. In een eerste poging om de problemen op te lossen, is de vloer aangepakt maar dat bleek niet afdoende. En ook vandaag de dag zijn de deskundigen het nog steeds niet eens over wat nu de beste oplossing is voor dit probleem. Een oplossing die evengoed wel dringend noodzakelijk is om te komen tot een sluitende exploitatie van de Litserborg. Net zoals de restyling van het pand, de verplaatsing van de bibliotheek, het opnieuw inrichten van het horecagedeelte, de training van het personeel en de marketing. En de Litserborg kampt daarbij ook nog eens met een imagoprobleem.

Al met al ligt er dus een behoorlijke uitdaging voor alle betrokkenen om van de Litserborg het kloppend dorpshart van Den Dungen te maken. Maar wie nu denkt dat het debat tijdens de raadsvergadering daarover ging, heeft het mis. Het ging namelijk vooral over de vraag wie nu wel of niet met wie had gesproken over het rapport en wie op welk moment beschikte over welke informatie.
Een discussie die al twee weken geleden begon, toen fractievoorzitter Lianne van der Aa van het CDA aan het einde van de gemeenteraadsvergadering op 9 november in ongekend felle bewoordingen de aanval opende op wethouder Loose. Daarmee de wethouder er feitelijk van beschuldigend dat hij bewust informatie voor de raad zou hebben achtergehouden. Een harde beschuldiging die ongegrond bleek, omdat het bestuur van Vivent later in een reactie aangaf dat zij de gemeente als partner te laat had geïnformeerd over het feit dat zij voornemens waren om hun bijdrage aan de Litserborg in 2018 te stoppen. Dat roept bij ons de vraag op over welke informatie het CDA dan beschikte die het rechtvaardigde om dergelijke uitspraken te doen. Op 23 november werd dat in ieder geval niet duidelijk. In plaats daarvan kwam het CDA met nieuwe verwijten aan het adres van wethouder Loose, die dit keer betrekking hadden op de gegeven antwoorden op technische vragen. Die bleken voor meerderlei uitleg vatbaar. Het resultaat: een oeverloze brij van woorden en spraakverwarringen, waarin het opnieuw niet ging over de inhoud van het rapport. Met als gevolg dat er een motie van afkeuring tegen de wethouder werd aangenomen, die ons inziens niet terecht is.

En dus kent dit debat uiteindelijk alleen maar verliezers. Het bestuur en de gebruikers van de Litserborg omdat zij niet aan de slag kunnen met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en de inwoners van Den Dungen omdat ze nu nog langer moeten wachten op een bruisend dorpshart.

Related Posts